นักสืบ ก็เป็นอีกอาชีพ ที่มีความท้าทายมาก ๆ บอกเลยว่า ในเรื่องของสาขาอาชีพ ที่ศึกษา ที่จะนำไปสู่อาชีพนักสืบ มีมากมายกว่าที่หลาย ๆ คนทราบ วันนี้อยากที่จะมาแนะนำ 3 คณะเกี่ยวกับอาชีพนักสืบ เป็นการศึกษา ที่น่าสนใจ และท้าทายมาก ๆ คนที่อยากจะสวมบทเป็นโคนัน บอกเลยว่ารายละเอียดเยอะกว่าที่คิดแน่นอน

คณะเกี่ยวกับอาชีพนักสืบ ที่น่าเรียน

คณะที่เกี่ยวข้อง ทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เป็น คณะที่มีทักษะ ในเรื่องของการสังเกต การค้นคว้าต่าง ๆ หรือ เป็นการตั้งข้อสมมติฐาน บอกเลยว่า ก็เป็นอีกคณะ ที่จะนำพาให้เกี่ยวข้องกับนักสืบได้

คณะเกี่ยวกับอาชีพนักสืบ เป็นการศึกษา ที่ดูท้าทายดีมากๆ

CRIMINOLOGY หรือ สาขาอาชญาวิทยา เป็นสาขาที่เรียนในระดับปริญญาโท ที่เหมือนเป็นการรวมรวมคุณสมบัติของนักสืบไว้ ทั้งเรื่องของจิตวิทยา พฤติกรรมศาสตร์ กฎหมายต่าง ๆ ที่จะทำให้เรา สามารถค้นหาในเรื่องของสาเหตุ ข้อสงสัย ต่าง ๆ บอกเลยว่า เป็นคณะที่น่าศึกษามาก และน่าสามารถนำพาเราไปสู่อาชีพ หรืองานที่เกี่ยวข้องกับนักสืบ

คณะนิติวิทยาศาสตร์ เป็น คณะที่เรียน ในระดับปริญญาโท ที่จะศึกษา เกี่ยวกับ กระบวนการต่าง ๆ ทางกฎหมาย ที่จะสร้างผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ ในเรื่องของการสืบสวน สอบสวน ก็บอกเลยว่า น่าสนใจมาก ๆ

           นักสืบ ทั้งหมดก็เป็น คณะเกี่ยวกับอาชีพนักสืบ ที่น่าสนใจมากๆ เป็นคณะที่เรียนจบแล้ว สามารถที่จะต่อยอด หรือมีส่วนเกี่ยวข้อง กับอาชีพนักสืบ บอกเลยว่า น่าสนใจมาก ๆ ใครที่ชอบ หรืออยากเรียนแนวนี้ บอกเลยว่าทั้งหมดนี้ เป็นคณะที่น่าสนใจ และท้าทายมาก ๆ