Categories
Uncategorized

ผู้ว่าฯแม่ฮ่องสอน สั่งเพิ่มมาตรการคุมเข้มการป้องกันการแพร่ระบาด covid-19

ผู้ว่าฯแม่ฮ่องสอน สั่งเพิ่มมาตรการคุมเข้มการป้องกันการแพร่ระบาด covid-19 ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่าศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 กระทรวงมหาดไทย ได้สั่งให้แต่ละจังหวัดเตรียมแผนการรองรับสถานการณ์ กรณีมีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด 19 โดยให้แต่ละจังหวัด ดำเนินการค้นหาบุคคลในพื้นที่ที่มีความเกี่ยวข้อง ในการซื้อสินค้าตลาดสัตว์น้ำในจังหวัดสมุทรสาคร กรณีจังหวัดที่มีโรงงานอุตสาหกรรม สถานประกอบการ ซึ่งใช้แรงงานต่างด้าว หรือแรงงานในประเทศ ให้แจ้งขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำแผนความปลอดภัย ด้านสาธารณสุขและดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด การจัดตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดคัดกรองโรค โดยให้ประสานการปฏิบัติกับตำรวจภูธรจังหวัด ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสกัดกั้นการเดินทางเข้า-ออก และการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวและควบคุมคนไทยที่เดินทางเข้าออกจากจังหวัดสมุทรสาคร ตามความจำเป็น การจัดเตรียมสถานที่กักกันตัวและเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ เครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อรองรับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรวิด 19 ที่จะอาจจะเกิดขึ้น

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า สำหรับพื้นที่จังหวัดพื้นที่จังหวัดชายแดน ผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด จะดำเนินการประสานการปฏิบัติราชการ ร่วมกับหน่วยทหารในพื้นที่ ตำรวจตระเวนชายแดน กองกำลังป้องกันชายแดน ให้เข้มงวด ควบคุม การลักลอบเข้าประเทศ และการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว โดยตั้งเครื่องกีดขวาง เพิ่มการลาดตระเวน ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง เพื่อเฝ้าระวังและสกัดการป้องกันไม่ให้มีการลักลอบเดินทางเข้าประเทศอย่างผิดกฎหมาย ผ่านช่องทางธรรมชาติ บริเวณพื้นที่ชายแดน หากพบการลักลอบเข้าประเทศให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเข้มข้น

สนับสนุนโดย ufa

Categories
Uncategorized

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่แนะแนวศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2564

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่แนะแนวศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2564 วันที่ 17 ธันวาคม 2563 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ มอบหมายให้ ครูแนะแนวแผนกวิชาช่างยนต์ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ แผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม แผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์ และแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ออกแนะแนวการศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2564 ประเภทโควตาปกติ แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ต และโรงเรียนชุมชนวัดช่อแล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้นักเรียนที่ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ได้มีความรู้ความเข้าใจถึงการเรียนการสอนของแผนกวิชาช่างต่าง ๆ และวิธีการยื่นใบสมัครเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2564

สนับสนุนโดย ufa

Categories
Uncategorized

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เยี่ยมให้กำลังใจ ผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เยี่ยมให้กำลังใจ ผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2563 นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เยี่ยมให้กำลังใจ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดแพร่ ที่เข้าร่วมจำหน่ายสินค้า ในงาน OTOP CITY 2020 ในระหว่างวันที่ 19-27 ธันวาคม 2563 ณ​ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพคเมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 34 บูท 49 ราย

โดยวันที่​ 20 ธันวาคม​ 2563 มีรายได้จากการจำหน่าย จำนวน​ 1,046,030 บาท​ แบ่งเป็น ยอดขาย​ จำนวน​ 999,030 บาท​ ยอดสั่งซื้อ จำนวน 47,000 บาท
ยอดจำหน่ายสูงสุด 3 อันดับ ดังนี้
1) นางรัชนีกรณ์ ศิริอินภิบาล อำเภอลอง ผลิตภัณฑ์ ผ้าตีนตก จำนวน 125,000 บาท
2) OTOP TRADER แพร่ จำนวน 110,000 บาท
3) นายสถาพร ชุ่มเชื้อ อำเภอลอง ผลิตภัณฑ์ ไหมฝ้ายลายไทย จำนวน 58,000 บาท

ยอดจำหน่าย​สะสม​ ตั้งแต่วันที่​ 19-20 ธันวาคม​ 2563​ รายได้จากการจำหน่าย จำนวน​ 2,555,990 บาท แบ่งเป็น ยอดขาย​ จำนวน​ 2,270,990 บาท​ ยอดสั่งซื้อ จำนวน 285,000 บาทยอดจำหน่ายสะสม​ (2 วัน)​ สูงสุด 3 อันดับ ดังนี้
1) OTOP TRADER จังหวัดแพร่ จำนวน 298,000 บาท
2) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตเฟอร์นิเจอร์ อำเภอวังชิ้น ผลิตภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์รากไม้ตอไม้ จำนวน 268,000 บาท
3) นายอดุลย์ จดจำ อำเภอวังชิ้น ผลิตภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์รากไม้ตอไม้ จำนวน 185,500 บาท

สนับสนุนโดย ufa

Categories
Uncategorized

นางสาวเชียงใหม่ ปี 64 จำนวน 30 คน ร่วมทำกิจกรรมเก็บตัว

นางสาวเชียงใหม่ ปี 64 จำนวน 30 คน ร่วมทำกิจกรรมเก็บตัว เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 24 ธันวาคม 2563 กองประกวดนางสาวเชียงใหม่ ได้พาสาวงามทั้ง 30 คน เข้าร่วมทำกิจกรรมเก็บตัวเพื่อโปรโมทการท่องเที่ยววิถีแห่งภูมิปัญญา งานหัตถกรรมพื้นถิ่นเชียงใหม่ ในฐานะเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ด้านหัตกรรมและศิลปะพื้นบ้าน ขององค์กรยูเนสโก ( Chiang Mai City of Crafts and Falk Art ) ภายในศูนย์อุตสาหกรรมทำร่มบ่อสร้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเหล่าสาวงามจะประกวดในงานฤดูหนาวปี 2563 นี้

สนับสนุนโดย ufabet