Categories
Uncategorized

วัดพระธาตุช่อแฮ และวัดปงท่าข้าม จ.แพร่ รับพระราชทานเทียนมาฆประทีป

วัดพระธาตุช่อแฮ และวัดปงท่าข้าม จ.แพร่ รับพระราชทานเทียนมาฆประทีป เจ้าอาวัดพระธาตช่อแฮ พระอารามหลวง อ.เมือง.จ.แพร่ เจริญพรว่า ตามที่สมาคมพุทธบริษัทส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนา ทำหนังสือถึงกรมกิจการในพระบรมวงศานุวงศ์ ขอให้นำความกราบทูล

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ขอพระราชทานโคมเทียนแก้ว จำนวน 65 อัน และเทียนมาประทีป จำนวน 65 คู่

เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นพระกุศล ในโครงการ “วันมาฆบูชา สืบสานพระศรัทธา องค์วรขัตติยราขนารี” ในวันอาทิตย์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 ณ วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ จ.พระนครศรีอยุธยานั้น

ได้นำความกราบทูลทราบฝ่าพระบาทแล้ว พระราชทานโคมเทียนแก้ว จำนวน 65 อัน และเทียนมาฆประทีป จำนวน 65 คู่ ตามที่กราบทูลขอมานั้น ในส่วนของ จ.แพร่ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอาราหลวง อ.เมืองแพร่ และวัดปงท่าข้าม อ.สูงเม่น

ได้รับหนังสือแจ้งจากสมาคมพุทธบริษัทส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนา ว่า นายนพรัตน์ ฉัตรเพชรตระการ หัวหน้าสำนักงานและผู้ช่วยเลขานุการในองค์ มจ.อุทัยกัญญา ภาณพันธุ์ ได้เสนอชื่อ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง

โดยมีพระโกศัยเจติยารักษ์ เป็นเจ้าอาวาสวัด และวัดสูงเม่น อ.สูงเม่น มี พระครูโกศลพิพัฒนาคุณ เป็นเจ้าอาวาสวัด เข้าร่วมโครงการ “วันมาฆบูชา สืบสานพระศรัทธา องค์วรขัตติยราขนารี” และคณะกรรมการฯ ของสมาคมและผู้ทรงคุณวุฒิ ได้พิจารณาให้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว

วัดพระธาตุช่อแฮ และวัดปงท่าข้าม จ.แพร่ รับพระราชทานเทียนมาฆประทีป

Wat Phra That Cho Hae And Wat Pong Tha Kham, Phrae Province, received a royal candle Chao Un,

Wat Phra That Cho Hae, Phra Aram Luang, Muang District, Phrae Chareon Phon Province, according to the Buddhist Association,

a company promoting Buddhism Made a letter to the Department of Affairs in the Royal Family Request to inform.

Her Royal Highness Princess Prince Chulabhorn Walailak Archarajkumari Krom Phra Sri Swangkhawat Worakattiyarachanari Praying for the King,

65 glass candle lanterns and 65 pairs of candle lights To offer as a Buddhist offering and as a charity in the project

“Makha Puja Day to pass on the faith On Sunday, February 21, 2021 at Mahachulalongkornrachuthit Temple. Phra Nakhon Si Ayutthaya Province

Already brought to the king In the area of ​​Phrae Province, Phra That Cho Hae Temple, Phra Araluang District, Mueang Phrae District and Wat Pong Tha Kham, Sung Men District

Received a notice from the Buddhist Association, a company promoting Buddhism that Mr. Nopparat Chatpetchtrakarn Head of office and assistant secretary in the Uthai Kanya Phanaphan University proposed the name of Wat Phra That Cho Hae, Phra Aram Luang.

With Phra Kosai Jetiyarak A temple abbot And Wat Sung Men, Sung Men District, have Phra Kru Kosolpipatthanakhun A temple abbot Participate in the project

“Makha Bucha Day to pass on the faith Lord Worakattiyarakanari “and the committee Of the association and experts Has considered participating in the said project

Categories
Uncategorized

จับ 3 หนุ่มจีน หวังหนีเที่ยวตรุษจีนใน อำเภอแม่สอด จังวหวัดตาก

จับ 3 หนุ่มจีน หวังหนีเที่ยวตรุษจีนใน อำเภอแม่สอด จังวหวัดตาก เมื่อวันจันทร์ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เจ้าหน้าที่ทหาร ชุด ฉก.ร.4 โดย ร้อย.ร.431

ทำการลาดตระเวนในพื้นที่รับผิดชอบ บริเวณพื้นที่ถูกตัดขาด ในพื้นที่กว่า 70 ไร่ ที่บ้านท่าอาจ ม.3 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก

ระหว่างปฏิบัติภารกิจ พบบุคคลต้องสงสัย ลักลอบข้ามแดนโดยผิดกฎหมาย เจ้าหน้าที่จึงเข้าตรวจสอบ พบว่า เป็นบุคคลต่างด้าว สัญชาติจีน จำนวน 3 คน เป็นชายทั้งหมด

สอบถามทราบชื่อ นายหวังเฉินวู อายุ 22 ปี สัญชาติจีน , นาย ต้าเจินฉี อายุ 27 ปี สัญชาติจีน , นาย ตันหยงเฉิน อายุ 22 ปี สัญชาติจีน

ทั้งหมดบอกอีกว่า ต้องการหนีออกมาเที่ยว ตรุษจีนในเมืองแม่สอด แต่มาถูกจับเสียก่อน และที่ อ.แม่สอด ปีนี้ก็ไม่ได้จัดงานยิ่งใหญ่ เช่นทุกปีอีกด้วย

มาทาง จนท.หน่วยจึงได้นำตัวส่งตรวจหาเชื้อไวรัสที่ รพ.แม่สอด ผลการตรวจไม่พบการติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 ต่อมาควบคุมตัวส่งให้กับ พงส.สภ.แม่สอด เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

จับ 3 หนุ่มจีน หวังหนีเที่ยวตรุษจีนใน อำเภอแม่สอด จังวหวัดตาก

Arrested three young Chinese men hoping to escape for the Chinese New Year in Mae Sot District, Changwat Tak, on Monday, February 8, 2021. Military officers of the Kor Kor Kor 4 series by Ror. 431 patrol the area of ​​responsibility. The area was cut off In an area of ​​more than 70 rai at Ban Tha Arj, Moo 3, Tha Sai Luat Sub-district, Mae Sot District, Tak Province

During the mission Meet the person in question Illegally cross border The official then inspected that 3 Chinese nationals were all male. Ask for name Wang Chen Wu, 22 years old, Chinese nationality, Dajhen Qi, 27 years old, Chinese nationality, Mr. Tanyong Chen, 22 years old, Chinese nationality

All told again Want to escape to travel Chinese New Year in Mae Sot But came to be arrested first and at Mae Sot district this year was not a big event For example, every year as well. Later, the unit officers then sent the agent for a virus test at Mae Sot Hospital. Mae Sot Police Station To continue legal proceedings

สนับสนุนโดย ufa

Categories
Uncategorized

ลำปาง ระดมหลายหน่วยงาน ฉีดพ่นละอองน้ำสร้างความชื้นในอากาศ

ลำปาง ระดมหลายหน่วยงาน ฉีดพ่นละอองน้ำสร้างความชื้นในอากาศ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ของ จ.ลำปาง ยังคงเกินมาตรฐาน ติดต่อกันมาแล้วหลายวัน โดยรายงานคุณภาพอากาศ ของกรมควบคุมมลพิษ

พบว่า มีค่าเกินมาตรฐาน 50 ไมโครกรัม / ลูกบาศก์เมตร ทั้ง 4 สถานี โดยที่สถานีอุตุนิยมวิทยา ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง วัดได้ 67 ไมโครกรัม / ลูกบาศก์เมตร สถานี รพ.สต. ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ วัดได้ 66 ไมโครกรัม / ลูกบาศก์เมตร

สถานี รพ.สต.ท่าสี ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ วัดได้ 83 ไมโครกรัม / ลูกบาศก์เมตร และสถานีการประปา ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ 60 ไมโครกรัม / ลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน

โดยดาวเทียม VIIR ตรวจพบจุดความร้อน จำนวน 14 จุด ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และป่าอนุรักษ์ กระจายทั้ง 13 อำเภอ และได้ส่งเจ้าหน้าที่ เหยี่ยวไฟ และจิตอาสาในพื้นที่ เข้าดำเนินการดับไฟแล้ว

ลำปาง ระดมหลายหน่วยงาน ฉีดพ่นละอองน้ำสร้างความชื้นในอากาศ

Lampang mobilized many departments Spraying water mist creates humidity in the air. On Thursday February 4, 2021, the dust situation in Lampang Province still exceeds the standard PM 2.5. For several days in a row By air quality report Of the Pollution Control Department

Found that the value exceeded the standard of 50 micrograms / cubic meter for all 4 stations, where the Meteorological Station, Phrabat Subdistrict, Mueang Lampang District, measured 67 micrograms / cubic meter, the Police Station Soppa, Mae Moh District, measured 66 micrograms Cubic meter

The station of Sati Tha Si Hospital, Ban Dong Subdistrict, Mae Moh District, measured 83 micrograms / cubic meter and the Mae Moh Waterworks Station, Mae Moh District, 60 micrograms / cubic meter, which has started to affect public health.

The VIIR satellite detected 14 thermal spots in the National Forest. And conservation forests distributed in all 13 districts and sent falconry and volunteer staff in the area. The fire has been put out.

สนับสนุนโดย ufa

Categories
Uncategorized

หนุ่มไทใหญ่หายตัวไป 3 วัน สารภาพไปอาศัยอยู่อารามวัดดอย อ้างกลัวเมียด่า

หนุ่มไทใหญ่หายตัวไป 3 วัน สารภาพไปอาศัยอยู่อารามวัดดอย อ้างกลัวเมียด่า เมื่อวันอังคาร ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีคนไปให้อาหารสุนัข ที่อารามวัดดอย หมู่ 7 บ้านวังขุมเงิน ต.แม่เจดีย์ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ พบชายคนหนึ่ง อาศัยอยู่ มีลักษณะเหมือนกับนายคำจันทร์ ลุงหาซอ วัย 24 ปี ที่หายตัวไป ไปตั้งแต่คืนวันอาทิตย์ ที่ 31 มกราคม 2564

พบแต่รถจักรยานยนต์ เสื้อยืด และกระเป๋า อยู่ในน้ำคลองบ้านแพะ หมู่ที่ 6 ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จึงถ่ายภาพชายคนดังกล่าวไว้แล้ว แจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แม่แฝก ทราบและทางเจ้าหน้าที่ ตำรวจพร้อมกู้ภัยฯ เจดีย์ ทต.เจดีย์แม่ครัว ไปที่อารามวัดดอย

พบว่าเป็นนายคำจันทร์ ที่หายตัวไปอย่างลึกลับ สร้างความโกลาหล ให้หน่วยกู้ภัยฯ หลายแห่ง มาค้นหาตัว ทั้งทางบกและทางน้ำ เป็นเวลาถึง 3 วัน ตามที่เสนอข่าวไปอย่างต่อเนื่อง

เมื่อเจ้าหน้าที่ ทำการสอบสวน นายคำจันทร์ ยอมรับสารภาพว่า คืนวันอาทิตย์ ที่ 31 มกราคม 2564 ได้ออกจากบ้านไปดื่มเหล้า จนเมาแล้วขับขี่รถจักรยานยนต์ กลับบ้าน โดยความเร็ว ประกอบกับทางมืด

จึงทำให้รถจักรยานยนต์ ล้มแล้วกระโดดว่ายน้ำคลอง ข้ามฝั่งทั้งฝนตก และน้ำเชี่ยว จึงสบัดเสื้อยืดกันหนาว และกระเป๋าสะพาย หลุดออกเพื่อไม่ให้จมน้ำ จากนั้นได้เดินตามถนน ไปใกล้จะถึงบ้านพัก

แล้วคิดว่าจะโดนภรรยาด่า ที่นำรถไปประสบอุบัติเหตุ จึงเดินต่อไปเรื่อย ๆ และนอนค้างกลางป่า จุดไฟสุมกองไฟ รุ่งเช้าเดินต่อไปพบอารามวัดดอย และขออาศัยอยู่ที่นั่น ตั้งใจว่าจะปฏิบัติธรรมชั่วคราว จนมีคนเอาอาหาร มาพบตัวเข้าดังกล่าว

หนุ่มไทใหญ่หายตัวไป 3 วัน สารภาพไปอาศัยอยู่อารามวัดดอย อ้างกลัวเมียด่า

A young Thai man disappeared for 3 days, confessed to living at Wat Doi monastery I’m afraid my wife is damn On Tuesday, February 2, 2021 someone went to feed the dog At Wat Doi Monastery, Moo 7, Ban Wang Khu Ngoen, Mae Chedi Subdistrict, San Sai District, Chiang Mai Province, found a man living in the same manner as 24-year-old Mr. Kham Chan Lung Ha So, who disappeared since the night of Sunday, January 31, 2021.

Only a motorcycle, T-shirt and a bag were found in Klong Ban Phae water, Village No. 6, Mae Faek Mai Subdistrict, Sansai District, therefore took a picture of the man. Notify the police, Mae Faek Police Station, and the officers Police ready to rescue the Chedi, T. Chedi Mae Krua Go to Wat Doi Monastery

Found that it was Mr. Kamchan That disappeared mysteriously Create chaos Many rescuers had to search for themselves by land and water for up to 3 days as they continuously suggested.

When the officers conducted the investigation, Mr. Kamchan confessed that Sunday night, January 31, 2021 left the house to drink. Until drunk and then rode a motorcycle home at the speed combined with the dark

Thus make the motorcycle Fell and jump to swim in the canal. Across the bank, both rain and rapids, so they put on a sweater. And shoulder bag Fall out so as not to drown Then walked down the road Near to the house

And thought that he would be cursed by his wife Who brought the car to have an accident Therefore continued walking and laying over the forest Set a fire, set a fire In the morning, we continue walking to Wat Doi Monastery. And let’s live there Intended to temporarily practice Dhamma Until someone took food Came to meet him

สนับสนุนโดย ufa

Categories
Uncategorized

ศปก.เมืองเชียงใหม่​ ตรวจสถานบันเทิง​ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19

ศปก.เมืองเชียงใหม่​ ตรวจสถานบันเทิง​ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 เมื่อวันจันทร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564​ เวลาประมาณ 21.00 น. เป็นต้นไป​ ภายใต้การอำนวยการ​ของ​ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้สั่งการให้ นายจักรินทร์ สิรินทรภูมิ ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงาน บริหารงานปกครอง รักษาราชการ แทนนายอำเภอเมืองเชียงใหม่

ผู้อำนวยการ ศูนย์ปฏิบัติการ ควบคุมโรคอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย ปลัดอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 2

ร่วมกับ ศูนย์ปฎิบัติการควบคุมโรค จังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายศิริพงษ์ นำภา ป้องกันจังหวัดเชียงใหม่ บูรณาการร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ สำนักงานสาธารณสุข อำเภอเมืองเชียงใหม่

เจ้าหน้าที่ตำรวจ จากสถานีตำรวจภูธรช้างเผือก และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรภูพิงคราชนิเวศน์ ลงพื้นที่สุ่มตรวจ กำกับ ติดตาม ให้คำแนะนำ สถานบริการ และสถานประกอบการ ที่เปิดทำการในลักษณะ คล้ายสถานบริการ

ตามคำสั่งคณะกรรมการ โรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 15/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด จากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานบริการ สถานประกอบการ ที่เปิดในลักษณะ ที่คล้ายกับสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ ลงวันที่ 29 มกราคม 2564 ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 3 แห่ง

ศปก.เมืองเชียงใหม่​ ตรวจสถานบันเทิง​ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19

Chiang Mai City Office Check entertainment places Follow measures to prevent COVID-19. On Monday February 1, 2021 at approximately 9:00 pm onwards, under the direction of Mr. Charoenrit Sanguansat, Governor of Chiang Mai Province Has ordered Mr. Chakarin Sirinthonphum, Deputy District Chief of the work group Administering the administration and maintenance of the Chiang Mai District Sheriff

Director of Operation Center Disease control in Muang District Chiang Mai Province, along with the Deputy District Chief Chiang Mai Province Administrative staff Members of the Territorial Guard Volunteer Division, Muang District, Chiang Mai Province 2

In collaboration with the Operation Center for Disease Control Chiang Mai Province, led by Mr. Siripong Namphakarn, Chiang Mai Province Integration with Related departments include the Internal Security Operations Command, Chiang Mai Province. Chiang Mai Municipality Public Health Office Mueang Chiang Mai District

Police officer From Chang Phuak Police Station And the police Phupingkharatchaniwet Police Station Going into random areas, inspecting, monitoring, and giving advice to service places and establishments That are open for business Like a service

By the order of the committee Communicable Diseases in Chiang Mai Province No. 15/2564: Measures to Prevent Epidemic From the coronavirus virus 2019 (COVID-19) in the workplace That opens in style That is similar to a pub service, karaoke bar dated 29 January 2021 in the area of ​​Muang district Chiang Mai Province amount 3 places

สนับสนุนโดย ufa

Categories
Uncategorized

เริ่มเปิดท่องเที่ยวยอดดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

เริ่มเปิดท่องเที่ยวยอดดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อช่วงเช้า วันจันทร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 การท่องเที่ยว บนยอดดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ เริ่มมีนักท่องเที่ยว เดินทางขึ้นไปเที่ยวชม พระอาทิตย์ขึ้น ยามเช้าของวันแรก ในเดือนแห่งความรัก กันจำนวนมากขึ้น

หลังจากที่ จ.เชียงใหม่ ได้ประกาศปิด อุทยานแห่งชาติ ไปหลายแห่ง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ตามที่ทางศูนย์บริหารสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (สบค.) แจ้งเตือน

และวันนี้ ได้ประกาศให้เปิด การท่องเที่ยวของ จ.เชียงใหม่ ได้แล้วนั้น นักท่องเที่ยวได้เดินทางมากันจำนวนมากขึ้นแล้ว ที่ยอดดอย อุทยานแห่งชาติ ดอยอินทนนท์ สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม ของนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและต่างชาติ

จากที่ก่อนนั้น มีนักท่องเที่ยวเดินทาง ขึ้นยอดดอยอินทนนท์ จำนวนมากกว่า 1,000 คน ต่อ 1 วัน ล่าสุด ประชาสัมพันธ์ ของอุทยานแห่งชาติ ดอยอินทนนท์ แจ้งมาเช้าวันจันทร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ว่า

จำนวนนักท่องเที่ยว เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 31 มกราคม 2564 มีนักท่องเที่ยวชาวไทย จำนวน 430 คน ชาวต่างชาติ จำนวน 1 คน มียานพาหนะ จำนวน 124 คัน รวมจำนวนนักท่องเที่ยว 431 คน

เริ่มเปิดท่องเที่ยวยอดดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

Started tourism on Doi Inthanon, Chom Thong District, Chiang Mai Province. On Monday morning, February 1, 2021. On the top of Doi Inthanon, Chom Thong District, Chiang Mai Province. Travel up to sightseeing The sun rises The morning of the first day In the month of love More

After Chiang Mai Province announced the closure of many national parks to prevent epidemic Of the COVID-19 virus, according to the Situation Management Center The spread of coronavirus disease 2019, the Ministry of Interior (SOPC) alerts

And today announced to open Tourism of Chiang Mai Province has already traveled more and more tourists to the summit of Doi Inthanon National Park, a popular tourist destination. Of tourists Both Thai and foreign

From before There are tourists traveling Up to the top of Doi Inthanon, more than 1,000 people per day, latest public relations Of Doi Inthanon National Park informed on Monday morning, February 1, 2021 that

Number of tourists On Sunday, January 31, 2021, there were 430 Thai tourists, 1 foreigner, 124 vehicles, total 431 tourists.

สนับสนุนโดย ufa

Categories
Uncategorized

ผวจ.แพร่ นำชาวบ้านพาเข้าวัด ประชารัฐร่วมใจ ใฝ่รักษาศีล 5

ผวจ.แพร่ นำชาวบ้านพาเข้าวัด ประชารัฐร่วมใจ ใฝ่รักษาศีล 5 เมื่อช่วงเช้าวันนี้ วันพฤหัสบดี ที่ 28 มกราคม 2564 เวลาประมาณ 07.00 น. นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธาน ในกิจกรรม ผู้ว่าแพร่พาเข้าวัด ประชารัฐร่วมใจ ใฝ่รักษาศีล 5

ภายใต้การขับเคลื่อน โครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข จังหวัดแพร่ เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชน ได้เข้าวัด สดับรับฟังคำสอน ทางพระพุทธศาสนา ฝึกปฏิบัติสมาธิภาวนา​ เป็นการส่งเสริม

ให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และนำหลักศีล 5 มาปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ​ณ วัดป่าเวียงทอง ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

วัดป่าเวียงทอง เป็นวัดป่ากรรมฐาน ก่อตั้งเมื่อ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2533 มีหลวงตาธรรมดา (พระอธิการสุทธินันท์ สุทฺธิญาโณ) เป็นผู้ก่อตั้งวัด ได้เดินทาง จาริกที่ทางภาคเหนือ เมื่อปลาย ปี พ.ศ. 2532 ดำริจะจำพรรษา ที่จังหวัดแพร่ และพักที่ป่าช้าบ้านเวียงทองหมู่ที่ 3

ในขณะนั้น ทางคณะครู จัดงานบวชสามเณร ภาคฤดูร้อน ได้มีโอกาสช่วยงาน ในครั้งนั้น เมื่อเสร็จงาน ญาติโยมได้ปวารณา เป็นโยมอุปัฏฐาก หลวงตาจาริก ไปปฏิบัติธรรม ที่ถ้ำจักรพรรดิ อำเภอลอง จังหวัดแพร่

ได้มาจำพรรษาป่า ใช้บ้านหมู่เวียงทองใหม่ หมู่ที่ 9 เป็นสถานที่สงบ และเหมาะที่จะปฏิบัติธรรม ในครั้งนั้น ญาติโยมที่อุปัฏฐากทราบ นิมนต์หลวงตา ให้จำพรรษาต่อในพรรษาแรกนั้น พบอุปสรรคมากมาย

ผวจ.แพร่ นำชาวบ้านพาเข้าวัด ประชารัฐร่วมใจ ใฝ่รักษาศีล 5

Phrae Provincial Governor brought villagers to the temple Pracharath attended the 5th precepts this morning, Thursday, January 28, 2021, around 7:00 am. Mr. Somwang Puang Bang Pho, Phrae Governor, presided over the Phrae Governor’s activity to take him to the temple. Pracharath favors the 5 precepts

Under the promotion of Wat Pracharat Building Happiness Project, Phrae Province, to encourage Buddhists to enter the temple to listen to teach Buddhist way Practice meditation Promoting

To be a good person with morality and ethics and apply the 5 precepts for daily life at Wat Pa Wiang Thong, Wiang Thong Sub-district, Sung Men District, Phrae Province

Wat Pa Vieng Thong It is a Wat Pa Khamthan temple established in May 2533 with a normal Luang Ta (Phra Rector Suthinun Sutthiyano) is the founder of the temple traveled in the north at the end of the year 2532 intends to remember the Buddhist Lent. Phrae And stayed at Ban Wiang Thong Cemetery, Village No. 3

At that time, the teachers organized the summer novice ordination ceremony, had the opportunity to help work at that time. Kith and kin have saluted Is a royal patroness to practice Dharma At Emperor Cave, Long District, Phrae Province

Have come to remember the Lent of the forest Use Ban Wiang Thong Mai Village No. 9 as a peaceful place. And suitable to practice Dhamma at that time, the kinsman who attained Luang Ta’s invitation to continue in the first year Meet many obstacles

สนับสนุนโดย ufa

Categories
Uncategorized

สาวจากเมืองสามหมอก พุทธรักษา นีกรี นำทีมเรือกรรเชียงบก คว้า 5 แชมป์

สาวจากเมืองสามหมอก พุทธรักษา นีกรี นำทีมเรือกรรเชียงบก คว้า 5 แชมป์ ยังโชว์ฟอร์ม ทั้งบนบก และในน้ำ ฝีพายสาวทีมชาติ จากเมืองสามหมอก จังหวัดแม่ฮ่องสอน เรือพาย ทีมชาติไทย พุทธรักษา นีกรี นำทีมเรือกรรเชียงไทย คว้า 5 แชมป์ เอเชีย ได้ตั๋วลุยศึกเวิลด์ต่อ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564

ตามที่สหพันธ์ เรือกรรเชียง นานาชาติ ได้จัดการแข่งขัน กรรเชียงบก เสมือนจริงชิงแชมป์โลก 2021 คัดเลือกโซนเอเชีย เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 24 มกราคม 2564 โดยมี 14 ชาติ เอเชีย ประกอบด้วย จีน , ฮ่องกง , อินโดนีเซีย , อินเดีย , ญี่ปุ่น , เกาหลีใต้ , ซาอุดีอาระเบีย , คูเวต , มาเก๊า , มาเลเซีย , ฟิลิปปินส์ , สิงคโปร์ , ศรีลังกา และประเทศไทย

ส่งนักกีฬา 266 คน ร่วมการแข่งขัน แบบนิวนอร์มอล และถ่ายทอดสด ผ่านระบบออนไลน์ ทั่วโลก ผลปรากฏว่า 5 นักกีฬาไทย สามารถคว้าแชมป์เอเชีย และได้สิทธิ์ไป ชิงแชมป์โลก ระหว่าง 19 – 23 กุมภาพันธ์ 2564 ดังนี้

1. พุทธรักษา นีกรี ประเภท หญิง 40 – 49 ปี รุ่นไลทเวท 61.5 กิโลกรัม 2,000 เมตร สถิติ 8.12.5 นาที
2. ปาริสา แช่มพุทรา ประเภทหญิง รุ่นไลทเวท 61.5 กิโลกรัม 2,000 เมตร สถิติ 7.38.9 นาที
3.น้ำทิพย์ สินชัย ประเภทหญิง พิการ ระดับ 2 (ใช้แขนและลำตัวได้ , ใช้ขาไม่ได้ ) 2,000 เมตร สถิติ 9.24.6 นาที
4. ชัยรัต พงศ์พันธุ์ภาณี ประเภท ชาย 50-54 ปี 2,000 เมตร สถิติ 8.09.1 นาที
5. สมเจตน์ วัฒนเวคิน ประเภท ชาย 55-59 ปี 2,000 เมตร สถิติ 8.28.8 นาที

สาวจากเมืองสามหมอก พุทธรักษา นีกรี นำทีมเรือกรรเชียงบก คว้า 5 แชมป์

The girl from the city of Sam Mok, Puttaraksani Green led the boat rowing team to win 5 championships, still showing form on both land and water From the city of three mists Mae Hong Son Province Thai national rowing boat Puttaraksani Green leads the Thai oarsters team to win 5 Asian championships. In February 2021

According to the International Rowing Federation has held the 2021 World Qualifying Virtual Rowing Championship in Asia. On Sunday, January 24, 2021, there are 14 Asian nations including China, Hong Kong, Indonesia, India, Japan, South Korea, Saudi Arabia, Kuwait, Macau, Malaysia, Philippines, Singapore, Sri Lanka and Thailand.

Send 266 athletes to participate in the competition. New normal and broadcast live via online systems around the world. The results show that 5 Thai athletes can win the Asian championship. And got the right to the world championship between 19 – 23 February 2021 as follows

1. Puttaraksa Nigri, female type, 40 – 49 years, light weight model 61.5 kg, 2,000 meters, statistics 8.12.5 minutes
2. Parisa Champhudra, female type, light weight model, 61.5 kg, 2,000 meters, statistics 7.38.9 minutes
3. Namthip Sinchai, type of handicapped woman, level 2 (can use arms and body, cannot use legs) 2,000 meters, statistics 9.24.6 minutes
4. Chairat Pong Phanphanee Type Male 50-54 years 2,000 meters Statistics 8.09.1 ​​minutes
5.Somjate Watanavekin, male type, 55-59 years old, 2,000 meters, statistics 8.28.8 minutes

สนับสนุนโดย ufa

Categories
Uncategorized

รร.บ้านพระนอน สพป.ชม.2 ทดลองเรียนภาษาจีนทางไกลจากครูประเทศจีน

รร.บ้านพระนอน สพป.ชม.2 ทดลองเรียนภาษาจีนทางไกลจากครูประเทศจีน เมื่อวันจันทร์ ที่ 18 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านพระนอน อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ สพป.ชม.2 ทดลองเรียนภาษาจีน ทางไกลจากครูประเทศจีน ในโครงการ Thai-Chinese online culture sharing program

โดยความร่วมมือ จากภาคเอกชน ไทย-จีน ได้แก่ ปางช้าง Elephant EcoValley อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ และ บ. Gapper international ประเทศจีน โดยครูจิตอาสา จากเมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน จะสอนออนไลน์ มายังนักเรียน โรงเรียนบ้านพระนอน สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง

ใช้ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ในการสื่อสาร โดยผลการทดลอง ในวันนี้ประสบผลสำเร็จด้วยดี นักเรียนมีความสนใจ ในการเรียนรู้ สนุกสาน ไปกับบทเรียน และมีแนวทาง ที่จะขยายไปสู่โรงเรียน อื่น ๆ ต่อไป

นายณรงค์ อภัยใจ ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านพระนอน กล่าวว่า ได้รับการอนุเคราะห์ จากคุณมีนา กัลมาพิจิตร เจ้าของปางช้าง Elephant EcoValley อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ทดลองเรียนภาษาจีน ทางไกลออนไลน์ จากครูประเทศจีน เพื่อสอนภาษา และวัฒนธรรมจีน ให้แก่นักเรียน โรงเรียนบ้านพระนอน

ทำให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ เกิดการเรียนรู้จากครู เจ้าของภาษา โดยใช้ทั้งภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ในการเรียนการสอน ในช่วงการแพร่ระบาด ของโรค โควิด – 19 ซึ่งครูอาสาสอนภาษาจีน ไม่สามารถเดินทาง มาสอนได้ และเป็นการใช้เทคโนโลยี ในการจัดการเรียนการสอน ที่ประหยัด และปลอดภัย

รร.บ้านพระนอน สพป.ชม.2 ทดลองเรียนภาษาจีนทางไกลจากครูประเทศจีน

Ban Phra Non School, Sopphor Chom. 2, try to learn Chinese by distance learning from Chinese teachers On Monday, January 18, 2021, ago at Ban Phranon School, Mae Rim District, Chiang Mai Province, Sopphor Chom.2, tried Chinese language learning. Distance from Chinese teachers in Thai-Chinese online culture sharing program

Through cooperation from the Thai-Chinese private sector, namely Elephant EcoValley Elephant Camp, Mae Taeng District, Chiang Mai Province and Gapper International, China.

From Shanghai, China, will teach online to students Ban Phra School sleeps 2 hours a week

English and Chinese are used to communicate with the results of the experiment. Today we have achieved good results. Students are interested To learn, enjoy the lessons and have a way to expand to other schools.

Mr. Narong Apaijai, Director of Ban Phranon School, said that the courtesy of Meenakalma Phichit, owner of Elephant EcoValley Elephant Camp,

Mae Taeng District, Chiang Mai Province. Try to learn Chinese Long distance online From Chinese teachers to teach Chinese language and culture To students Ban Phra Non School

Make students interact It was learned from native teachers using both English and Chinese for teaching. During the COVID-19 epidemic, where Chinese teachers volunteered Unable to travel to teach and use technology In managing economical and safe teaching and learning

สนับสนุนโดย ufa

Categories
Uncategorized

เจ้าหน้าที่นำกำลังช่วยเหลือสุนัขพันธุ์ไทยหลังอาน อดข้าว อดน้ำ กว่า 30 ชีวิต

เจ้าหน้าที่นำกำลังช่วยเหลือสุนัขพันธุ์ไทยหลังอาน อดข้าว อดน้ำ กว่า 30 ชีวิต

เจ้าหน้าที่นำกำลังช่วยเหลือสุนัขพันธุ์ไทยหลังอาน อดข้าว อดน้ำ กว่า 30 ชีวิต วันจันทร์ ที่ 25 มกราคม 2564 จากกรณีมูลนิธิ วอชด็อกไทยแลนด์ ได้เสนอคลิปวีดีโอ การเข้าช่วยเหลือ แม่พันธุ์หมาพันธุ์ไทย หลังอานของ นายแจ็ค สเตอร์ลิงค์

ซึ่งตั้งอยู่บ้าน ไม่มีเลขที่ หมู่ที่ 8 ตำบลขัวมุง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ โดยกล่าวอ้างว่า ไม่ได้รับความร่วมมือ เพิกเฉยจากภาครัฐนั้น

ข้อเท็จจริง วันที่ 22 มกราคม 2564 เวลาประมาณ 12.50 น. สำนักงานปศุสัตว์ อำเภอสารภี ได้รับแจ้งจากตัวแทน มูลนิธิวอชด็อกไทยแลนด์ ว่าได้ทำการเข้ามารอ เจ้าหน้าที่สำนักงาน ปศุสัตว์ อำเภอสารภี ที่สถานที่เลี้ยงสุนัข ของนายแจ็ค สเตอร์ลิงค์

โดยกล่าวอ้างว่าสุนัข ไม่ได้รับการดูแล ไม่ได้กินน้ำ และอาหารเป็นเวลา 7 – 8 วัน เนื่องจากเจ้าของสุนัข ป่วยหนัก เข้ารับการรักษา ในโรงพยาบาล นครพิงค์เชียงใหม่ สำนักงานปศุสัตว์ อำเภอสารภี จึงได้ประสานงานกับ สำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดเชียงใหม่

นายอำเภอสารภี พนักงานเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลขัวมุง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลขัวมุง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ และพนักงานเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลขัวมุง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ไปตรวจสอบข้อเท็จจริง

ตามที่ตัวแทน มูลนิธิวอชด็อกไทยแลนด์ ได้กล่าวอ้าง พบว่าสภาพบริเวณ ที่สุนัขอาศัยอยู่มีการดูแล ทำความสะอาด มีน้ำ และอาหารให้กิน สังเกตภายนอกบริเวณ พบว่าไม่มีสุนัข มีเจ็บป่วย ตัวแทนมูลนิธิ วอชด็อกฯ แจ้งประสงค์ จะนำสุนัขไปดูแลที่ มูลนิธิอนุรักษ์ช้าง และสิ่งแวดล้อม อำเภอแม่แตง

ปศุสัตว์อำเภอสารภี ร่วมกับพนักงาน เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่เทศบาล ตำบลขัวมุง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลขัวมุง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ และพนักงานเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลขัวมุง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

มีมติข้อตกลง ให้มูลนิธิวอชด็อกไทยแลนด์ ทำหนังสือแจ้งความประสงค์ การนำสุนัขเพื่อไปดูแล ให้นายอำเภอสารภี และผู้กำกับการหรือหัวหน้าสถานีตำรวจภูธรสารภี

ซึ่งตัวแทนมูลนิธิวอชด็อกฯ รับทราบ เพื่อดำเนินการ จึงเสร็จสิ้นภารกิจ ในการตรวจสอบ ข้อเท็จจริง เมื่อเวลาประมาณ 15.00 น. วันที่ 23 มกราคม 2564 เวลาประมาณ 09.00 น. ปศุสัตว์อำเภอสารภี ได้รับการสั่งการ จากผู้บังคับบัญชา ให้ไปที่สถานที่เลี้ยงสุนัข ของนายแจ็ค สเตอร์ลิงค์

กรณีผู้แทน มูลนิธิวอชด็อกไทยแลนด์ เข้าไปรับสุนัขของ นายแจ็ค สเตอร์ลิงค์ ปศุสัตว์อำเภอ จึงรีบประสานพนักงานเจ้าหน้าที่ตำรวจ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลขัวมุง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ดูแลสุนัข ของนายแจ็ค เสตอร์ลิงค์ และเจ้าของสถานที่ ที่ให้นายแจ็ค เสตอร์ลิค์เช่าอยู่

โดยมาถึงสถานที่ดังกล่าว พร้อมกับด่านกักกันสัตว์เชียงใหม่ พบว่ามูลนิธิวอชด็อกไทยแลนด์ ได้จัดเตรียม รถบรรทุก กรงขังสุนัข เพื่อนำสุนัขทั้งหมดไปดูแล ที่มูลนิธิอนุรักษ์ช้าง และสิ่งแวดล้อม อำเภอแม่แตง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ใช้อำนาจมาตรา 25 และมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันการทารุณกรรม และจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557

ซึ่งมีจำนวนสุนัขทั้งหมด ประกอบด้วย สุนัขโต เพศเมีย จำนวน 8 ตัว , สุนัขโต เพศผู้ จำนวน 5 ตัว , ลูกสุนัข จำนวน 16 ตัว มีอายุประมาณ 2 เดือน 4 ตัว , อายุประมาณ 3 เดือน 4 ตัว , อายุประมาณ 4 เดือน 2 ตัว และ อายุแรกคลอด 2 วัน 6 ตัว

ดังนั้นพนักงานเจ้าหน้าที่ ด่านกักกันสัตว์เชียงใหม่ ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอสารภี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลขัวมุง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ดูแลสุนัขของ นายแจ็ค เสตอร์ลิงค์ และเจ้าของสถานที่ที่ให้ นายแจ็ค เสตอร์ลิค์เช่าอยู่ ได้ร่วมกัน พิจารณาเห็นว่า หากมูลนิธิว็อชด็อกไทยแลนด์ ขนย้ายสุนัขทั้งหมด ไปดูแลที่มูลนิธิอนุรักษ์ช้าง และสิ่งแวดล้อม อำเภอแม่แตง

ซึ่งไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของ นายแจ็ค เสอร์ลิงค์ จะมีปัญหาในข้อกฎหมาย ซึ่งอาจมีคดีความกันได้ ประกอบกับปัจจุบันสุนัขทั้งหมด มีผู้ดูแลแทนนายแจ็ค เสอร์ลิงค์ ไม่ถูกปล่อย ละทิ้งแต่อย่างใด ซึ่งปศุสัตว์อำเภอสารภี ได้ให้คำแนะนำในส่วนที่ต้องปรับปรุง ในด้านการจัดสวัสดิภาพสัตว์ ที่ถูกต้อง ซึ่งผู้ดูแลรับทราบเพื่อแก้ไข ข้อบกพร่อง ต่อไป