Categories
Uncategorized

เทศบาลเมืองแพร่ ตั้งตู้ปันสุข ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ

เทศบาลเมืองแพร่ ตั้งตู้ปันสุข ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ในช่วงเวลา 09.00-12.00 น. เทศบาลเมืองแพร่ ได้ตั้งตู้ปันสุข บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองแพร่ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ใจบุญ ได้นำสิ่งของมาเติมใส่ตู้ปันสุข เพื่อให้เกิดสังคมแห่งการแบ่งปัน มีความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ซึ่งได้มีผู้ให้การสนับสนุนสิ่งของมาเติมตู้ปันสุข ประกอบด้วย คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองแพร่ นำโดยนายพัฒนพงษ์ พงษ์นวล รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองแพร่ นายพีระศักดิ์ บุญนิธิพันธ์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองแพร่

นายสัมพันธ์ ปอเจริญกุล ประธานชมรมผู้ประกอบการร้านค้าและแผงลอย จังหวัดแพร่ และสมาชิกชมรม นางมุกดา ศิริวาท ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง พร้อมคณะครู สิบเอกอนันต์ เชื้อทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดชัยมงคล พร้อมคณะครู นางลัลน์ทริมาล วงศ์บุรี รองผู้อำนวยการ รักษาราชกรแทนผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง

ธนาคารออมสิน เขตแพร่ ธนาคารกรุงไทย สาขาบิ๊กซีแพร่ และพี่น้องประชาชน ได้นำสิ่งของมามอบสนับสนุนเติมตู้ปันสุข ประกอบด้วย เครื่องอุปโภค บริโภค ผลไม้ ขนม เป็นจำนวนมาก เพื่อให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ที่ขาดแคลน ได้มาหยิบจากตู้ปันสุข มีพี่น้องประชาชนมารับบริการ จำนวน 362 คน สำหรับตู้ปันสุขของทางเทศบาลครั้งต่อไป ในวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563 ในเวลา 09.00-12.00 น. บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองแพร่ โดยได้ร่วมกับบริษัท เบทาโกร แพร่ มอบไส้กรอกเบทาโกร จำนวน 1,000 แพ็ค เพื่อมอบให้กับประชาชน คนละ 1 แพ็ค ท่านใดสนใจอยากร่วมแบ่งปัน สามารถนำของมาเติมตู้ปันสุข

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *