Categories
Uncategorized

อ.แม่สรวย ออกหน่วยแพทย์ นำร่องแห่งแรกของเชียงราย ปีงบ 63

อ.แม่สรวย ออกหน่วยแพทย์ นำร่องแห่งแรกของเชียงราย ปีงบ 63 เมื่อวันที่ 8 พ.ย. 2562 นายกิตติ ชัยดรุณ นายอำเภอแม่สรวย เป็นประธานเปิดหน่วยแพทย์ พอ.สว. พร้อมด้วย น.ส.อัจฉราภรณ์ ปิ่นศักดิ์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สรวย และหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลท่าก๊อ ณ ลานหมู่บ้าน บ้านแม่ผักแหละ หมู่ที่ 11 ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย มีการจัดบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป การบริการแพทย์แผนไทย บริการตรวจวัดสายตา และบริการตัดผม ซึ่ง จ.เชียงราย ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ จากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ให้เป็นจังหวัด พอ.สว. ลำดับที่ 2 เมื่อปี พ.ศ.2512 เพื่อช่วยเหลือให้การรักษาป้องกันโรค ส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดารห่างไกลคมนาคม โดยความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ หน่วยแพทย์อาสา พอ.สว.ประจำจังหวัดเชียงราย จึงได้จัดกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 19 ครั้ง โดยครั้งนี้เป็นครั้งที่ 1/2563 จัดขึ้น ณ บ้านแม่ผักแหละ หมู่ที่ 12 ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย เพื่อแสดงความจงรักภักดีในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพสกนิกรจังหวัดเชียงราย และสนองพระปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในการรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสุขภาพอนามัย การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคแก่ประชาชนในถิ่นทุรกันดาร ห่างไกลคมนาคมและผู้ด้อยโอกาส

สนับสนุนโดย ufabet

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *