Categories
Uncategorized

ภาพรวมปริมาณน้ำ 2 เขื่อนหลักของลำปาง น้ำกิ่วลม-กิ่วคอหมา

ภาพรวมปริมาณน้ำ 2 เขื่อนหลักของลำปาง น้ำกิ่วลม-กิ่วคอหมา เขื่อนกิ่วลม ความจุ 106.22 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำเก็บกัก 54.608 ล้าน ลบ.ม. (51.41%) ใช้การได้ 50.608 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างฯ 0.450 ล้าน ลบ.ม.3 /วัน ปริมาณน้ำระบายออก 0.346 ล้าน ลบ.ม.3/วัน รวมปริมาณการใช้น้ำตั่งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2562 – ปัจจุบัน เพื่อการอุปโภค-บริโภค 2.58 ล้าน ลบ.ม. คงเหลือ 2.54 ล้าน ลบ.ม. เพื่อการเกษตร 21.72 ล้าน ลบ.ม. คงเหลือ 9.38 ล้าน ลบ.ม. เพื่อรักษาระบบนิเวศน์ 12.84 ล้าน ลบ.ม. คงเหลือ 7.08 ล้าน ลบ.ม. เพื่ออื่น ๆ 10.42 ล้าน ลบ.ม. คงเหลือ 16.92 ล้าน ลบ.ม.

เขื่อนกิ่วคอหมา ความจุ 170.29 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำเก็บกัก 68.186 ล้าน ลบ.ม. (40.04%) ใช้การได้ 62.186 ล้าน ลบ.ม. น้ำปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างฯ 0.00 ล้าน ลบ.ม.3 /วัน ปริมาณน้ำระบายออก 0.534 ล้าน ลบ.ม.3 /วัน รวมปริมาณการ ใช้น้ำตั่งแต่วันที่ 29 พ.ย. 2562 – ปัจจุบัน เพื่อการอุปโภค-บริโภค 0.389 ล้าน ลบ.ม. คงเหลือ 0.111 ล้าน ลบ.ม. เพื่อการเกษตร 7.991 ล้าน ลบ.ม. คงเหลือ 2.909 ล้าน ลบ.ม. เพื่อรักษาระบบนิเวศน์ 11.660 ล้าน ลบ.ม. คงเหลือ 3.340 ล้าน ลบ.ม. เพื่ออื่น ๆ 14.326 ล้าน ลบ.ม. คงเหลือ 14.894 ล้าน ลบ.ม.

สนับสนุนโดย ufabet

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *